FILOZOFIA

Filozofia certifikačného orgánu QECON, spol. s r.o. je vyjadrená v našom kréde „Služby v mene kvality“, kde konkrétnymi zásadami sú:

  • prvoradým cieľom je napĺňať požiadavky zákazníka tak, aby bol maximálne spokojný,
  • kvalitnou realizáciou certifikačných služieb napĺňať potreby zákazníkov, získavať si ich dôveru a budovať kvalitnú a dlhodobú spoluprácu,
  • dôsledne dodržiavať Politiku kvality certifikačného orgánu pri poskytovaní služieb pre zákazníka,
  • profesionálne a ústretové správanie sa certifikačného orgánu voči svojim zákazníkom,
  • zamestnanci i externí spolupracovníci sú vedení tak, aby všetky činnosti, ktoré vykonávajú boli v súlade s podnikateľskou etikou a deklarovanou Politikou kvality certifikačného orgánu,
  • zabezpečovanie otvorenej, priateľskej a kreatívnej komunikácie vo vnútri certifikačného orgánu na všetkých jeho úrovniach.
     

Poslanie - vízia


Poslaním certifikačného orgánu QECON, spol. s r. o. je ponúkanými službami uspokojovať potreby svojich obchodných partnerov a zákazníkov za účelom ich vzájomnej spokojnosti. Ide nám o budovanie dobrého mena a vnímanie certifikačného orgánu QECON, spol. s r.o. ako seriózneho a stabilného obchodného partnera na domácom (Slovenskom) i medzinárodnom trhu.