ZRUŠENÉ CERTIFIKÁCIE

ANIMA SAPIENTA, s.r.o., Banská Bystrica

Certifikácia zrušená na základe Rozhodnutia vedúceho certifikačného orgánu RZR-02/12 dňa: 10.10.2012

ISO 9001:2008

Cb-Obchod, služby, výstavba, s.r.o.

Certifikácia zrušená na základe Rozhodnutia vedúceho certifikačného orgánu RZR-07/12 dňa: 06.11.2012

ISO 9001:2008

Cb-Projekt consulting, s.r.o.

Certifikácia zrušená na základe Rozhodnutia vedúceho certifikačného orgánu RZR-08/12 dňa: 06.11.2012

ISO 9001:2008

DIAVYŠ s.r.o.

Certifikácia zrušená na základe Rozhodnutia vedúceho certifikačného orgánu RZR-03/12 dňa: 11.10.2012

ISO 9001:2008

E TOOLS-WERKZEUGBAU, s.r.o.

Certifikácia zrušená na základe Rozhodnutia vedúceho certifikačného orgánu RZR-01/21 dňa: 01.02.2021

ISO 9001:2015

EKKOR, a.s.,BACÚCH

Certifikácia zrušená na základe Rozhodnutia vedúceho certifikačného orgánu RZR-01/08 dňa: 04.08.2008

ISO 9001:2000

MUDr. Fuxhoferrová Erika

Certifikácia zrušená na základe Rozhodnutia vedúceho certifikačného orgánu RZR-04/12 dňa: 12.10.2012

ISO 9001:2008

MUDr. Judita Vaňová

Certifikácia zrušená na základe Rozhodnutia vedúceho certifikačného orgánu RZR-06/12 dňa: 16.10.2012

ISO 9001:2008

MUDr. Marián Šiška

Certifikácia zrušená na základe Rozhodnutia vedúceho certifikačného orgánu RZR-05/12 dňa: 15.10.2012

ISO 9001:2008

OTA, a.s. Košice, KOŠICE

Certifikácia zrušená na základe Rozhodnutia vedúceho certifikačného orgánu RZR-01/14 dňa: 03.03.2014

ISO 9001:2008

SK COSMOPOLIT, s.r.o., Slovenská Ľupča

Certifikácia zrušená na základe Rozhodnutia vedúceho certifikačného orgánu RZR-01/12 dňa: 20.09.2012

ISO 9001:2008

TERMEL SK, spol. s r.o.

Certifikácia zrušená na základe Rozhodnutia vedúceho certifikačného orgánu RZR-01/20 dňa: 09.09.2020

ISO 9001:2015