HLAVNÝM PREDMETOM ČINNOSTI SPOLOČNOSTI QECON, spol. s r.o. JE:

Certifikácia systémov manažérstva podľa medzinárodných ISO noriem, kde ISO (International Oranization for Standardization) je Medzinárodná organizácia pre normalizáciu so sídlom v Ženeve, ktorá združuje 150 národných normalizačných organizácií z celého sveta. Certifikáciu systémov manažérstva podľa ISO 9001 vykonáva certifikačný orgán v akreditovanom režime a certifikáciu systémov manažérstva podľa ISO 14001, ISO 45001 a ISO 27001 vykonáva certifikačný orgán v neakreditovanom režime.