HLAVNÝM PREDMETOM ČINNOSTI SPOLOČNOSTI QECON, spol. s r.o. JE:

Certifikácia systémov manažérstva podľa medzinárodných noriem, ktorú vykonáva jej akreditovaný certifikačný orgán. Certifikačný orgán sa zameriava na medzinárodne platné ISO normy. ISO ( International Oranization for Standardization) je Medzinárodná organizácia pre normalizáciu so sídlom v Ženeve, ktorá združuje 150 národných normalizačných organizácií z celého sveta.