Podozrivé certifikácie

 

Pri nejasnostiach spojených s platnosťou vydaných certifikátov, pri podozrení, že vydaný certifikát je falošný

alebo pri zneužití vydaného certifikátu, nás prosím kontaktujte telefonicky alebo e-mailom.

 

 

 

OZNÁMENIA CERTIFIKAČNÉHO ORGÁNU O PODOZRIVÝCH CERTIFIKÁCIÁCH:

 

Dňa 30.03.2021 bol identifikovaný podozrivý certifikát na web stránke firmy Synergon, a.s. Banská Bystrica.

Podozrivý certifikát RQMS-21-20-01 certifikačný orgán vyhlásil dňa 06.04.2021 za neplatný. Klient bol na daný stav upozornený listom s tým, že ho dňa 08.04.2021 zo svojej web stránky stiahol.