Podozrivé certifikácie

 

Pri nejasnostiach spojených s platnosťou vydaných certifikátov, pri podozrení, že vydaný certifikát je falošný

alebo pri zneužití vydaného certifikátu, nás prosím kontaktujte telefonicky alebo e-mailom.

 

 

 

OZNÁMENIA CERTIFIKAČNÉHO ORGÁNU O PODOZRIVÝCH CERTIFIKÁCIÁCH:

 

V súčasnosti nie sú hlásené žiadne podozrivé certifikácie