ORGANIZAČNÉ USPORIADANIE

Certifikačný orgán navonok zastupuje vedúci certifikačného orgánu, ktorý je súčasne členom vrcholového manažmentu celej spoločnosti QECON, spol. s r.o. Certifikačný orgán zamestnáva interných zamestnancov a spolupracuje s erudovaným a vysoko odborným tímom externých spolupracovníkov - audítormi a expertami z celého územia Slovenska. Takýmto spôsobom zabezpečuje certifikačný orgán flexibilnejšie a pružnejšie prispôsobenie sa zákazníkom a rýchlejšie napĺňanie ich požiadaviek a potrieb. Externí spolupracovníci, audítori a experti sú licencovaní odborníci špecializovaní na jednotlivé odvetvia a medzinárodné ISO normy.

Vzhľadom na rozširujúce sa možnosti poskytovaných služieb certifikačným orgánom sa postupne rozširuje aj počet licencovaných odborníkov, podľa potrieb našich zákazníkov a potrieb trhu.Organizačná štruktúra certifikačného orgánu QECON, spol. s r.o.