UDELENÉ CERTIFIKÁCIE

BÁLSOS - Zlieváreň, s.r.o., KOMJATICE

Výroba odliatkov, tepelné spracovanie, mechanické opracovanie, zváranie.

ISO 9001:2015

Bán s.r.o., RIMAVSKÁ SOBOTA

Výroba a predaj prívesných vozíkov.

ISO 9001:2015

Centrum sociálnych služieb Horelica, ČADCA

Poskytovanie sociálnych služieb v domove sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, špecializovanom zariadení a poskytovanie služby včasnej intervencie v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov v platnom znení.

ISO 9001:2015

Digipress, s.r.o., BANSKÁ BYSTRICA

Vydavateľská činnosť a polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín, fotografické služby. Reklamné a marketingové služby. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí vrátane profesionálneho ozvučovania a osvetľovania s audio a video záznamom, vrátane štúdiového spracovania.

ISO 9001:2015

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb BUKOVEC, SEBEDÍN-BEČOV

Poskytovanie sociálnych služieb pre zdravotne postihnutých občanov vo veku od 50 rokov s demenciou rôzneho typu etiológie, Alzheimerovou chorobou a Parkinsonovou chorobou a s telesným postihnutím odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek

ISO 9001:2015

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Hron, DUBOVÁ

Poskytovanie sociálnych služieb zdravotne postihnutým občanom s telesným a zmyslovým postihnutím a občanom, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby .

ISO 9001:2015

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA, BREZNO

Poskytovanie sociálnych služieb seniorom a zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami celoročnou formou pobytu a občanom so schizofréniou ambulantnou a celoročnou formou pobytu.

ISO 9001:2015

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb SÉNIUM, BANSKÁ BYSTRICA

Poskytovanie sociálnych služieb zdravotne postihnutým občanom ambulantnou, týždennou a celoročnou formou pobytu.

ISO 9001:2015

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb SOCIETA, HODRUŠA HÁMRE

Poskytovanie sociálnych služieb zdravotne postihnutým občanom s poruchami pohybového a podporného aparátu a s duševnými poruchami a občanom, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby .

ISO 9001:2015

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany, HRNČIARSKE ZALUŽANY

Poskytovanie sociálnych služieb občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a občanom s duševnými poruchami celoročnou formou pobytu.

ISO 9001:2015

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, HRIŇOVÁ

Poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti seniorom a zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami celoročnou formou pobytu.

ISO 9001:2015

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, KLENOVEC

Poskytovanie sociálnych služieb seniorom a dospelým zdravotne postihnutým občanom s telesným postihnutím celoročnou formou pobytu. Poskytovanie nevyhnutných životných podmienok občanom bez prístrešia.

ISO 9001:2015