UDELENÉ CERTIFIKÁCIE

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, KRUPINA

Poskytovanie sociálnych služieb v oblasti sociálnej starostlivosti seniorom a zdravotne postihnutým občanom s telesnými a zmyslovými poruchami celoročnou formou pobytu v zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách.

ISO 9001:2015

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, RIMAVSKÁ SOBOTA

Poskytovanie sociálnych služieb seniorom a dospelým, zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami a telesným postihnutím celoročnou formou pobytu.

ISO 9001:2015

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, SLOVENSKÁ ĽUPČA

Poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti seniorom a zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami celoročnou formou pobytu

ISO 9001:2015

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, TERANY

Poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti seniorom a zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami ročnou, týždennou a dennou formou pobytu.

ISO 9001:2015

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, TISOVEC

Poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti seniorom a zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami celoročnou formou pobytu.

ISO 9001:2015

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, TORNAĽA

Poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti pre plnoleté fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek .

ISO 9001:2015

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, VEĽKÝ KRTÍŠ

Poskytovanie sociálnych služieb zdravotne postihnutým dospelým a seniorom s duševnými poruchami a telesným postihnutím celoročnou formou pobytu.

ISO 9001:2015

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, ŽIAR NAD HRONOM

Poskytovanie sociálnych služieb v oblasti sociálnej starostlivosti seniorom a zdravotne postihnutým občanom s telesnými a zmyslovými poruchami celoročnou formou pobytu v zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách

ISO 9001:2015

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, ZVOLEN

Poskytovanie sociálnych služieb v oblasti sociálnej starostlivosti seniorom a zdravotne postihnutým občanom s telesnými a zmyslovými poruchami celoročnou formou pobytu v zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách

ISO 9001:2015

Domov Márie, BANSKÁ ŠTIAVNICA

Poskytovanie sociálnych služieb pre klientov, ktorí majú zdravotné postihnutie-demencia, Alzheimerova choroba a schizofrénia a zdravotne postihnutým občanom s telesným a zmyslovým postihnutím a občanom, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.

ISO 9001:2015

Domov seniorov Dolinka, OČOVÁ

Poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti seniorom a zdravotne postihnutým občanom.

ISO 9001:2015

Domov sociálnych služieb Čeláre-Kírť, BUŠINCE

Poskytovanie sociálnych služieb celoročnou formou pobytu dospelým zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami a poruchami správania, s Hungtingtonovou chorobou a schizofréniou.

ISO 9001:2015