UDELENÉ CERTIFIKÁCIE

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, KREMNICA

Poskytovanie sociálnych služieb seniorom a dospelým zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami, telesným a zmyslovým postihnutím.

ISO 9001:2015

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, KRUPINA

Poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti seniorom a zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami celoročnou formou pobytu.

ISO 9001:2015

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, RIMAVSKÁ SOBOTA

Poskytovanie sociálnych služieb seniorom a dospelým, zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami a telesným postihnutím celoročnou formou pobytu.

ISO 9001:2015

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, SLOVENSKÁ ĽUPČA

Poskytovanie sociálnych služieb seniorom a zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami celoročnou formou pobytu.

ISO 9001:2015

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, TERANY

Poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti seniorom a zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami ročnou, týždennou a dennou formou pobytu.

ISO 9001:2015

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, TISOVEC

Poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti seniorom a zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami celoročnou formou pobytu.

ISO 9001:2015

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, TORNAĽA

Poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti pre plnoleté fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek .

ISO 9001:2015

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, VEĽKÝ KRTÍŠ

Poskytovanie sociálnych služieb zdravotne postihnutým dospelým a seniorom s duševnými poruchami a telesným postihnutím celoročnou formou pobytu.

ISO 9001:2015

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, ŽIAR NAD HRONOM

Poskytovanie sociálnych služieb deťom, dospelým a seniorom s telesnými, duševnými a zmyslovými poruchami a s kombinovaným postihnutím dennou a celoročnou formou pobytu. Poskytovanie nevyhnutných životných podmienok občanom bez prístrešia v hmotnej núdzi.

ISO 9001:2015

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, ZVOLEN

Poskytovanie sociálnych služieb deťom, dospelým a seniorom s telesnými, duševnými a zmyslovými poruchami a s kombinovaným postihnutím dennou, týždennou a celoročnou formou pobytu. Poskytovanie špecializovaných služieb pre autistov.

ISO 9001:2015

Domov Márie, BANSKÁ ŠTIAVNICA

Poskytovanie sociálnych služieb pre prijímateľov sociálnych služieb, ktorí majú zdravotné postihnutie: demencia rôzneho typu etiológie, Alzheimerova choroba, schizofrénia, zdravotné postihnutie prijímateľov sociálnych služieb s telesným a zmyslovým postihnutím a fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek.

ISO 9001:2015

Domov seniorov Dolinka, OČOVÁ

Poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti seniorom a ťažko zdravotne postihnutým občanom ktorí dovŕšili dôchodkový vek.

ISO 9001:2015