UDELENÉ CERTIFIKÁCIE

HYDROSERVICE, spol. s r.o., ZLATÉ MORAVCE

Otryskávanie a rezanie konštrukcií vysokotlakovým vodným lúčom, rezanie konštrukcií diamantovou technikou, sanačné a injektážne práce konštrukcií, ekologické čistenie a vysávanie priemyselným vysávačom. Realizácia stavieb a ich zmien.

ISO 9001:2015

NEZÁBUDKA, n.o., FIĽAKOVO

Poskytovanie sociálnych služieb osobám v dôchodkovom veku a zdravotne ťažko postihnutým osobám v zariadení sociálnych služieb.

ISO 9001:2015

OSIVO, a.s., ZVOLEN

Výroba a predaj osív, zemiakového sadiva a jačmenného sladu.

ISO 9001:2015

Poliklinika NSK Štúrovo, ŠTÚROVO

Poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v oblasti rádiodiagnostiky, fyzioterapie, rehabilitácie a ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých.

ISO 9001:2015

Slovenská letecká agentúra, s.r.o., BANSKÁ BYSTRICA

Organizácia, projektová dokumentácia a zabezpečovanie Medzinárodných leteckých dní v Slovenskej republike s civilnou a vojenskou zahraničnou účasťou podľa: - Metodiky leteckého úradu SR - Smernice vzdušných síl OS SR - Smernice NATO STANAG 3533.

ISO 9001:2015

Špecializované zariadenie Tereza, HRONEC

Poskytovanie sociálnych služieb pre prijímateľov sociálnej služby, ktorí majú zdravotné postihnutie-demencia, Alzheimerova choroba a Parkinsonova choroba.

ISO 9001:2015

Synergon, a.s., BANSKÁ BYSTRICA

Návrh, projektovanie, predaj, realizácia dodávok a servis informačných systémov a technológií. Bezpečnosť informačných systémov, infraštruktúry informačných systémov a komunikácií. Školenia zákazníkov a realizácia vzdelávania v oblasti informačných systémov a technológií. Výskum a vývoj v oblasti informačných systémov a technológií.

ISO 9001:2015

TESEC, s.r.o. BANSKÁ BYSTRICA

Výroba a montáž káblových zväzkov. Výroba a služby v elektrotechnike.

ISO 9001:2015

Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o., ROŽŇAVA

Poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti s celoročnou formou pobytu.

ISO 9001:2015

Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA, LUČENEC

Poskytovanie sociálnych služieb zdravotne postihnutým dospelým a seniorom s duševnými poruchami a telesným postihnutím celoročnou formou pobytu.

ISO 9001:2015

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Spišskej Novej Vsi

Poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti ľuďom s mentálnym postihnutím celoročnou, týždennou a ambulantnou formou pobytu.

ISO 9001:2015