UDELENÉ CERTIFIKÁCIE

Domov sociálnych služieb Čeláre-Kírť, BUŠINCE

Poskytovanie sociálnych služieb celoročnou formou pobytu dospelým zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami a poruchami správania, s Hungtingtonovou chorobou a schizofréniou.

ISO 9001:2015

Domov sociálnych služieb Detva, DETVA

Poskytovanie sociálnych služieb zdravotne postihnutým deťom, mladistvým a občanom s mentálnym postihnutím, s duševnými poruchami a poruchami správania ambulantnou, týždennou a celoročnou formou pobytu.

ISO 9001:2015

Domov sociálnych služieb Hrabiny, NOVÁ BAŇA

Poskytovanie sociálnych služieb zdravotne postihnutým deťom, mladistvým a seniorom s ťažkým zdravotným postihnutím, s duševnými poruchami a s kombinovaným postihnutím ambulantnou, týždennou a celoročnou formou pobytu.

ISO 9001:2015

Domov sociálnych služieb LIBERTAS, LUČENEC

Poskytovanie sociálnych služieb zdravotne postihnutým dospelým a seniorom s duševnými poruchami a telesným postihnutím celoročnou formou pobytu.

ISO 9001:2015

Domov sociálnych služieb, Drábsko, LOM NAD RIMAVICOU

Poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti pre dospelé ženy so zdravotným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania formou celoročného pobytu.

ISO 9001:2015

Domov sociálnych služieb, LADOMERSKÁ VIESKA

Poskytovanie sociálnych služieb dospelým občanom s duševnými poruchami a poruchami správania.

ISO 9001:2015

Domov sociálnych služieb, POHORELSKÁ MAŠA

Poskytovanie sociálnych služieb zdravotne postihnutým deťom a dospelým, zdravotne postihnutým občanom s mentálnym postihnutím, s duševnými poruchami a kombinovaným postihnutím.

ISO 9001:2015

EASTERN ELECTRONICS s.r.o., ORAVSKÁ LESNÁ

Výroba a montáž elektronických súčiastok, modulov a elektropríslušenstva.

ISO 9001:2015

Engul, s.r.o., MARTIN

Výskum a vývoj, výroba, skúšanie, predaj a servis energetických strojov a zariadení.

ISO 9001:2015

FEMINA Domov sociálnych služieb, VEĽKÝ BLH

Poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti dospelým zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami, mentálnym postihnutím a poruchami správania celoročnou formou pobytu .

ISO 9001:2015

GMN electric s.r.o., KVETOSLAVOV

Montáž a oživovanie elektrických zariadení pre automobilový priemysel, tvorba software pre riadiace systémy, projektovanie elektrických zariadení.

ISO 9001:2015

HUTIRA Slovakia s.r.o., HANDLOVÁ

Montáž, opravy, servis, revízie a skúšky zariadení pre reguláciu a rozvod plynu. Obchodná činnosť so strojnými a plynárenskými zariadeniami. Obchodná činnosť s vodoinštalačným materiálom a sanitou.

ISO 9001:2015