POKYNY NA POUŽÍVANIE CERTIFIKÁTU

Vydaný certifikát certifikačným orgánom QECON, spol. s r.o. nadobúda platnosť dňom jeho vydania a vydáva sa na dobu 3 rokov. Počas tejto doby je jeho držiteľ oprávnený ho používať.


Certifikačný orgán QECON, spol. s r.o. má stanovené konkrétne podmienky používania a zverejňovania certifikačných značiek systému manažérstva. Tieto podmienky sú uvedené v Zmluve na certifikáciu systémov manažérstva. Žiadatelia o certifikáciu sú oboznámení s podmienkami používania certifikátov, certifikačných značiek a z možnosťou ich odobratia. Na vystavených certifikátoch používa certifikačný orgán QECON, spol. s r.o. aj akreditačnú značku SNAS - Slovenská národná akreditačná služba vo forme kombinovanej značky MLA, ktorá poskytuje informáciu, že certifikačný orgán QECON, spol. s r.o., ktorý vydal certifikát je akreditovaný signatárom Mnohostranného dohovoru o uznávaní MLA IAF (MLA – Mnohostranný dohovor o uznávaní a IAF – Medzinárodné akreditačné fórum).


Držiteľ certifikátu ručí za to, že certifikát a certifikačné značky certifikačného orgánu QECON, spol. s r.o. nebudú použité takým spôsobom, ktorý by mohol pomýliť iné organizácie a jednotlivcov tak, že by si mysleli, že nakupujú certifikované výrobky.


Držiteľ certifikátu ručí za to, že certifikát môže byť použitý v súťaži len vtedy, ak propagácia manažérskeho systému je taká, aby bolo jasné, že certifikovaný nie je výrobok, ale manažérsky systém organizácie, ktorá vlastní platný certifikát.


Poskytnuté certifikačné značky certifikačného orgánu QECON, spol. s r.o., môžu byť reprodukované a používané iba podľa podkladov dodaných certifikačným orgánom.