POZASTAVENÉ A ZÚŽENÉ CERTIFIKÁCIE

 

Stav certifikácie našich klientov Vám vydáme na požiadanie.