POZASTAVENÉ A ZÚŽENÉ CERTIFIKÁCIE

 

Stav pozastavených a zúžených certifikácií našich klientov Vám vydáme na požiadanie.